Algemene Voorwaarden

Modelregeling diëtist – patiënt:

  • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de diëtist. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.
  • Zowel u als de diëtist zijn verplicht gemaakt afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.
  • De diëtist heeft de plicht u duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alléén dan kan de diëtist u een goede behandeling bieden.
  • De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen.
  • U mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.
  • Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met de diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.
  • De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in het dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.
  • Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een diëtist.

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de modelregeling diëtist – patiënt. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van diëtist en patiënt vastgelegd.

Klachtenregeling:

Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst te bespreken met je diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.

Extra informatie kunt u vinden in onderstaande folders: