Tarieven

Dieetadvisering wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit uw zorgverzekering. Gemiddeld komt dit overeen met 1 intakegesprek en 3-4 vervolgconsulten. De geleverde zorg wordt verrekend met uw eigen risico van 385 euro. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar zijn hierop een uitzondering. Zij hebben géén eigen risico.

Zorgverzekeraars hebben dieetadvisering vaak opgenomen in hun aanvullende pakketten. Heeft u een aanvullende verzekering dan kan het zijn dat u extra vergoeding voor dieetbehandeling krijgt. Kijk hiervoor in uw polis. Deze vergoeding wordt niet verrekend met het eigen risico.

De diëtist heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten en declaraties gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. De tarieven zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars.

Als de uren uit uw basisverzekering en eventuele aanvullende verzekering op zijn of wilt u de behandeling zelf betalen dan ontvangt u een factuur. Het tarief is dan € 18,75 per kwartier. De tarieven zijn dan als volgt:

De afspraak annuleren is tot 24 uur voor aanvang mogelijk. Daarna zijn er kosten aan verbonden die je niet kunt declareren bij de zorgverzekeraar;  € 25,00 voor het niet nakomen van een (vervolg)consult.

Vergoeding via ketenzorg
Dieetadvisering voor mensen met een chronische ziekten zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten (CVRM: cardio vasculair risico management) en/of longziekten (COPD) zijn opgenomen in de ketenzorg van zorggroep Chronos. De dieetbehandeling wordt dan volledig vergoed en deze valt buiten uw eigen risico. Verwijzing in de ketenzorg gebeurt altijd door uw huisarts of praktijkondersteuner.

Vergoeding GLI Slimmer
Deelname aan dit programma wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.